miércoles, febrero 20, 2013

Comunicado de SOS Sanidade Pública ante a pretensión de suprimir as gardas médicas nalgúns centros penitenciarios

(En Español abajo)

Ante o anuncio de que a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias pretende suprimir as gardas médicas de presenza física nalgúns Centros Penitenciarios, para aforrar xesto por culpa da crise, a Plataforma SOS Sanidade Pública, quere comunicar que:


1.- Compartimos a preocupación e rexeitamento expresado pola SOCIEDADE ESPAÑOLA DE SANIDADE PENITENCIARIA que atribuía esta medida á vontade de aforro orzamentario da administración , xa que non estivo precedida de ningún estudo nin foi consensuada os profesionais da Sanidade Penitenciaria

2.- Empeorará a saúde da poboación recluída, atentando contra o dereito á saúde das persoas privadas de liberdade

3.- Vulnerará o dereito a unha atención sanitaria en condicións de respecto ao resto da poboación.

4.- Terá serias repercusións para a saúde dun colectivo moi vulnerable dado que entre eles danse con maior intensidade problemas de consumo de drogas, VIH, enfermidades transmisibles, etc e as prisións están na súa maioría a bastantes quilómetros de distancia dun Centro Hospitalario polo que a ausencia de servizo atrasará a asistencia médica de urxencias desta colectivo.  A distancia en tempo de Teixeiro A Coruña son 40 minutos , a  Santiago unha hora, a Lugo 45 minutos, En   A Lama, dende Vigo  son 47 minutos e dende Pontevedra son 34 minutos; Pereiro , dende Ourense son 20 minutos.Monterroso , dende Lugo, 37 minutos e Bonxe , 23 minutos

5.- Deixará a decisión sobre unha atención médica inmediata dun interno en mans dos funcionarios, función para a que non están capacitados.

6.- Paradóxicamente a supresión das gardas incrementará o gasto sanitario dado que a actuación destes servizos fan innecesarios moitos traslados a Centros Hospitalarios de referencia

7.- Exisimos a integración da sanidade penitenciaria nos respectivos servizos públicos sanitarios a fin de evitar as diferenzas asistenciais existentes, en cumprimento do previsto na Ley de Cohesion del Sistema Nacional de Salud.

En Galicia a 18 de febreiro do 2013

"La noche pasará,
Pueden escupir las aguas
Pueden fusilar a los gorriones
Pueden quemar los versos,
Pueden degollar al dulce lirio,
Pueden romper el canto y arrojarlo a una ciénaga
Pero esta noche, PASARÁ!" 

Manuel ScorzaA Asociación Lazos Pro Solidariedade-Comité Antisida de Ferrol fai seu o comunicado a manifesta a súa preocupación ante un previsible escenario onde a asistencia sanitaria non se cubra nas mesmas condicións que  a que reciben as persoas en liberdade.

(Español)Ante el  anuncio de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pretende suprimir las guardias médicas de presencia física en algunos Centros Penitenciarios, para ahorrar por culpa de la crisis, la Plataforma SOS Sanidade Pública, quiere comunicar que:

1.- Compartimos la preocupación y  rechazo expresado por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA que atribuía esta medida a la  voluntad de ahorro presupuestario de la administración , ya que no estuvo precedida de ningún estudio ni fue consensuada con los profesionales de la  Sanidad Penitenciaria

2.- Empeorará la salud  de la  poboación recluída, atentando contra el  derecho a la salud de las personas privadas de libertad

3.- Vulnerará el derecho a una atención sanitaria en condiciones de respeto al resto de la población.

4.- Tendrá serias repercusiones para la salud de un colectivo muy vulnerable dado que entre ellos/as se dan con mayor intensidad problemas de consumo de drogas, VIH, enfermedades transmisibles, etc y  las prisiones están en su mayoría  a bastantes quilómetros de distancia de un Centro Hospitalario por lo que la ausencia de servicio atrasará la asistencia médica de urgencias de este colectivo.  La distancia en tiempo de Teixeiro a A Coruña son 40 minutos , a  Santiago una hora, a Lugo 45 minutos, En   A Lama, desde Vigo  son 47 minutos y desde Pontevedra son 34 minutos; Pereiro , desde Ourense son 20 minutos. Monterroso , desde Lugo, 37 minutos y Bonxe , 23 minutos

5.- Dejará la decisión sobre una atención médica inmediata de un interno en manos de los funcionarios, función para la que no están capacitados.

6.- Paradógicamente la supresión de las guardias incrementará el  gasto sanitario dado que la actuación de estes servicios hacen innecesarios muchos traslados a Centros Hospitalarios de referencia

7.- Exigimos la integración de la sanidad penitenciaria en los  respectivos servicios públicos sanitarios a fin de evitar las diferencias asistenciales existentes, en cumplimiento de lo previsto en la  Ley de Cohesion del Sistema Nacional de Salud.

En Galicia a 18 de febreiro do 2013
 

0 comentarios:

Publicar un comentario