jueves, noviembre 29, 2012

Actividades de resposta contra o VIH e a Sida da Asociación Lazos Pro Solidariedade-Comité antisida de Ferrol par ao mes de Decembro do 2012


 O día 1 de decembro do 2012, estaremos cunha mesa informativa na rúa Real de Ferrol entre as 11.00 e as 14.00 horas. Podedes pasarvos e colaborar coa nosa entidade.

 
COMUNICADO DE LAZOS CO GALLO DO 1 DE DECEMBRO,
DÍA MUNDIAL DE RESPOSTA CONTRA A SIDA

Neste intre cúmprense 31 anos dende a publicación dos primeiros casos de sida. Máis de tres décadas de resposta contra unha pandemia que arrebatou a vida de  moitas persoas e que, desafortunadamente,  segue levándose a vida de moitas máis. 
Epidemioloxía
Actualmente en España viven entre 130.000 e 150.000 persoas infectadas polo VIH, das que aproximadamente un terzo, o descoñecen. O acceso ao diagnóstico precoz convírtese nunha das prioridades da loita contra a Sida.
No contexto galego, cabe salientar o aumento das infeccións en homes que teñen sexo con outros homes, destacando os que se atopan entre 15 e 24 anos, que supoñen máis do 21 % das novas infecións. Tamén é preocupante o aumento de casos na nosa provincia, volvendo aos mesmo número de casos que no pasado 2005. No ano 2011 os novos diagnósticos na Coruña supuxeron o 54 % (100 casos) das novas infeccións de todo Galicia . No caso das mulleres nos dous últimos anos, a tendencia é ascendente, o que pode aumentar a brecha nas desigualdades que sufre este colectivo.
Relación coste –eficacia da prevención
A prevención é a estratexia más barata e eficaz para frenar diminuir as novas infeccións por VIH. Polo contrario, as entidades que traballamos neste eido, nos atopamos cunha reducción orzamentaria que merma a nosa capacidade de actuación. A sociedade debe saber que as entidades que traballamos na prevención do VIH, non temos homólogo, nin público, nin privado e, polo tanto, a prevención podría desaparecer. Neste intre se necesita un maior compromiso político e económico, coa resposta contra o VIH e a Sida.
O aceso ao emprego nas persoas con VIH
No que se refire ao acceso ao mercado laboral das persoas con VIH, o estigma e discriminación, xunto ás desigualdades no ámbito da saúde, actúan como facotres determinantes para a inclusión social do colectivo . Os poucos estudios existentes, sobre o acceso ao mercado laboral das persoas con VIH, falan dun nivel de desemprego superior ao 70%, o que triplica as taxas da poboación xeral. Isto evidencia que o mercado laboral, e as ofertas de emprego, non se adaptan ás necesidades do colectivo de persoas con VIH. As administracións públicas con competencias neste eido, non poden permanecer mirando cara a outro lado.
Estigma e discriminación
Segundo un estudo recente realizado na pobación española, acredítase que 1/3 das persoas enquisadas non traballarían nin convivirían cunha persoa con VIH.
O acceso aos seguros privados de vida, de saúde e de viaxe, é negado ás persoas seropositivas. Éstas, non poden acceder a unha hipoteca porque se lles imposibilita contratar un seguro de vida; requisito indispensable para acceder aos prestamos hipotecarios. Estes comportamentos só se poden explicar dende a desinformación, dende a usura, ou dende a discriminación cara o colectivo das persoas con VIH. Dito de outra forma, trátase dunha vulneración de dereitos humanos. Isto non é entendible polas organizacións de afectados dado que a experanza de vida das persoas con VIH, está practicamente equiparada á da poboación xeral.
Eficacia dos tratamentos e reformas sanitarias
Actualmente, e no noso contexto, contamos con tratamentos antirretrovirais eficaces, que logran aumentar a esperanza de vida e mellora-la súa calidade, nas persoas con VIH. Estes tratamentos tamén actúan como elemento fundamental na prevención de novas infeccións, reducindo a capacidade infectiva da persoa infectada a tratamento nun 96%.
A reforma sanitaria aplicada polo actual goberno, racha coa asistencia sanitaria universal, pública e gratuita. Nesta reforma, déixase fora ás persoas inmigrantes en situación administrativa irregular, contradecindo así tratados internacionales asinados polo Estado Español. Este escenario que se nos apresenta, propiciará un aumento nas infeccións por VIH e outras enfermidades, e un altísimo coste en termos humanos i económicos.
Non nos queremos olvidar das persoas con VIH que se atopan na cadea. Éstas, non poden acceder a algúns tratamentos e prestacións sanitarias.
A resposta á infección polo VIH e a Sida, non pode ser obxeto de recortes orzamentarios. Necesitamos do compromiso de todos e todas , porque “todavía hai enfermedades que non se manifestan na pel nin no rostro. Hai enfermedades que a sociedade manten a modo de frontera ou muralla. O VIH é máis que unha enfermidade que se cola pola sangue. É un gueto de soedade enxendrada por unha sociedade indolente, muda e paralizada.
- RECORTES + DEREITOS
Ferrol, a 30 de Novembro do 2012

Xornada do 5 de decembro no centro cívico de Caranza. Avda Castelao s/n A entrada é de balde0 comentarios:

Publicar un comentario