lunes, abril 22, 2013

PRUEBA RÁPIDA VIH EN FLUIDO ORAL NA ASOCIACIÓN LAZOS-FERROL
PRUEBA RÁPIDA VIH EN FLUIDO ORAL
Información de interese
 • ¿Qué detecta a proba? A través dunha mostra de fluido oral detecta anticorpos frente ao VIH tipos 1/2.

 • ¿Dónde podo facerme a proba? En nuestra sede, Avda. Dr Fleming 8-10 Baixo-Ferrol

 • ¿Cómo debo solicita-la proba? Chamando ao teléfono 698147975 ou a través do correo electrónico: comiteantisidaferrol@gmail.com especificando no asunto do correo “solicitude de cita proba rápida”.

 • ¿Quén te realizará a proba? Persoal especializado da Asociación Lazos  habilitado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Ademáis da proba, realiza consello asistido previo e posterior ao resultado.

 • Confidencialidade, Anonimato e gratuidade. A realización da proba na nosa sede é  totalmente confidencial, non se rexistra ningún dato de carácter persoal que poda identifica-la persoa e é  gratuita.

·         ¿Cómo se realiza-la Proba Rápida do VIH?

PASO 1

PASO 2 PASO 3 
Aspectos importantes á  hora de facerse a Proba Rápida do VIH.
Si decides facerte a proba non debes olvidar:

 • A proba rápida mide anticorpos frente ao VIH. Normalmente noso organismo os crea tras unhas semanas despois  de que nos expoñemos a un virus. Si a infección por VIH é moi  reciente pode que todavía  crearas anticorpos e por iso non os detecte o test. É o que se chama período ventá (pode chegar hata os 3 meses). Si non  pasaron tres meses dende a exposición ao virus a prueba non é fiable.

 • Non debes cepillarte os dentes unha hora antes da realización da proba.
 • Non debes tomar chiche unha hora antes da realización da proba.

 
Estiven exposto/a aloVIH ¿Qué podo facer para non infectarme?

Se tiveche unha exposición accidental ao vih xa sexa no teu entorno laboral ou de forma recreacional debes acudir coa persona seropositiva a urgencias do Hospital Arquitecto Marcide-Ferrol ou a teu hospital de referencia antes de que pasen  48 horas para que se te informe sobre a posibilidade da profilaxis post-exposición.


Información extra sobre o servicio “Proba Rápida VIH”.
Potenciais usuarios/as:
 • Persoas que tiveran  relacións sexuales desprotexidas de alto risco.
  • Persoas que non se fixeran  nunca a prueba.
  • Persoas con múltiples parellas sexuais e sexo desprotexido.
 • Persoas que tengan o tiveran algunha infección de transmisión sexual.
  • Homes que teñen sexo con outros homes.
  • Traballadores/as sexuais
  • Persoas con parella seropositiva.
Obxectivos do Servizo
 • Detectar novos casos de infección por VIH e diminuir a detección tardía dos mesmos.
 • Promover condutas e atitudes saudables respeto ao VIH e outras infeccións de transmisión sexual a través do counselling o consello asistido
 • Fomentar e facilitar o acceso á rede de saúde pública derivando resultados positivos a estos recursos.

0 comentarios:

Publicar un comentario