domingo, septiembre 22, 2013

Novo obstáculo para o acceso aos tratamientos para as persoas mais vulnerables con enfermedades crónicas

Unha nova volta de torca por parte do Ministerio de Sanidade e Servizos Sociais que actuará de barreira que dificultará o acceso aos tratamentos de persoa que padezan cánceres e hepatites.

A pesar de que esta medida non inclue os tratamientos para o VIH dado que son de “uso hospitalario” e non de “dispensación hospitalaria”, afectará a moitas persoas que viven co VIH coinfectadas con hepatitis C e cancros.
 
 
O novo repago nos fármacos  contemplado no BOE do Xoves 19 de setembro, fixa un importe máximo do 10 %,  establecendo o límite en  4,20 euros por envase, pero a liña vermella xa está cruzada. Ninguén pode pensar que quedará exento de pago.


Anuncio no BOE da incorporación de novos fármacos que estarán suxeitos á aportación económica do usuario :


Fármacos de  uso hospitalario  suxeitos a “aportación” do usuario:


Enfermidades
Fármacos e indicación


Antitumorais/ tratamentos para determinados cancros ou para os efectos destes ou dos seus tratamentos

TEMOMEDAC :Axente antitumoral
TEMODAL : Axente antitumoral
Capecitabina : Antitumoral
XELODA  : Antitumoral
TARCEVA : Antitumoral
SUTENT : Antitumoral
NEXAVAR : Antitumoral
SPRYCEL : Antitumoral
TYVERB : Antitumoral
TASIGNA : Antitumoral leucemia
AFINITOR : Antitumoral
VOTUBIA: Antitumoral
VOTRIENT : Antitumoral
SIKLOS : Antitumoral
TARGRETIN : Antitumoral
ZYTIGA : Antitumoral
BONDRONAT : AntitumoralTratamentos para a Infección crónica polo virus da Hepatite C
RIBAVIRINA Pâra o tratamento da Hepapatie C crónica
REBETOL Pâra o tratamento da Hepapatie C crónica
PEGASYS : Hepatite C
ZUTECTRA : Para evitar a reinfección polo virus da hepatite B en trasplantados hepáticos

INCIVO: TRatamento para a Hepatite C
VICTRELIS: Tratamiento para hepatite C
PEGINTRON : Hepatite C

Outras fármacos para outras patoloxías suxeitos á aportación das persoas doentes
VALCYTE : Tratto. Da ritinitis (infección da retina) producida polo  citomegalovirus en pacientes con SIDA
SYNAGIS: está indicado para a prevención da enfermidade respiratoria grave baixa causada polo virus respiratorio sincicial (VRS) en pacientes pediátricos de alto risco de enfermedade por VRS.
ORENCIA : Artritis reumatoide  CIMZIA : Artritis reumatoide
ENBREL : Artritis reumatoide, psoriase reaumatoide
   CIMZIA : Artritis reumatoide STELARA : Inmunosupresor para a psoriase
  STELARA : Inmunosupresor para a psoriase
  XGEVA: Osteoporose, pérdida de masa ósea asociada a evento tumoral
SATIVEX: Tratto. Para  espasmos en doentes con esclerosis múltiple
XOLAIR : TRatt. Para o asma grave en adolescentes
VISUDYNE : Tratto. de dexeneración macular asociada à idade exudativa (húmeda) con neovascularización coroidea subfoveal predominantemente clásica ou con neovascularización coroidea subfoveal 2 aria á miopía patolóxica.
LACTEST: Intolerancia á lactosa
Nota: Ademáis dos fármacos nomeados, tamén estarían suxeitos á aportación dos usuarios, os mesmos fármacos e principio actikvo con diferente dosificación e posoloxía.


A Asociación Lazos considera que, de aplicarse esta medida, engadiríase unha barreira máis para o acceso a un tratamento que, de seu, xa resulta moi complexo. Nun momento no que a ciencia proporcionounos, e seguirao facendo, fármacos que melloran significativamente a probabilidade de curar a hepatitis C, unha medida como esta resulta extremadamente contraproducente para que as e os pacientes que máis os necesitan poidan acceder a eles,Aínda que o proxecto contempla unha achega reducida para estes fármacos, as organizacións de pacientes denuncian que o custo acumulado do copago podería resultar moi elevado para o paciente. Por unha banda, ao tratarse de terapias combinadas administradas durante un longo periodo de tempo, que inclúen dous ou tres fármacos de varias tomas diarias, a carga económica multiplícase. A isto engádese o copago dos medicamentos adicionais que han de utilizarse para manexar os efectos secundarios, moi habituais neste tipo de terapias.

LAZOS  entende que esta medida menoscaba unha vez máis o dereito á saúde. Calquera barreira económica no acceso á sanidade comporta a exclusión dos grupos máis desfavorecidos que, no caso da hepatitis C, supón unha boa porcentaxe das persoas afectadas, entre elas as coinfectadas por VIH.Dende LAZOS  non podemos chegar a entender a xustificación desta medida. Si o copago presentouse como unha medida para disuadir o consumo pouco responsable de medicamentos por parte dos pacientes, resulta difícil de entender que se aplique para enfermidades que, de non tratarse, poden ser mortais. “Baixo o pretexto da austeridad camúflanse medidas que, históricamente, demostraron ter unha dubidosa eficacia. Disuadir económicamente ao paciente non só non aforra diñeiro, senón que conlleva un maior gasto sanitario a medio e longo prazo”


Por todos estes motivos,  instamos ao Ministerio de Sanidade a que reconsidere o seu proxecto e á Xunta de Galicia que aclare se vai implementar esta inxusta medida. Obstaculizar o tratamento da hepatitis C con medidas como esta supón ignorar as vantaxes que implica en términos de menos ingresos hospitalarios, menos tratamentos para as complicaciones, como o cancro, e menos trasplantes hepáticos, que non só significan un aforro no gasto sanitario, senón que supoñen un enorme beneficio para a saúde pública.


 
 
 
 

0 comentarios:

Publicar un comentario